Порядок надання вихідних даних для розроблення Плану розвитку ОСР

 Згідно зі статтею 50 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, Оператор системи розподілу (далі – ОСР) щорічно розробляє План розвитку ОСР на наступні 5 календарних років, який подає на затвердження Регулятору. 

Для цього ОСР здійснює і координує збір інформації та даних, необхідних для планування розвитку системи розподілу, від Користувачів та замовників, а також від суміжних ОСР та Оператора системи передачі (далі – ОСП). Порядок надання вихідних даних визначений Кодексом систем розподілу. 

Замовники та існуючі Користувачі повинні відповідно до вимог Кодексу систем розподілу надавати ОСР прогнозні та фактичні дані/інформацію, необхідні ОСР для підготовки Плану розвитку ОСР та проведення аналізу, відповідно до Кодексу систем розподілу. 

З метою підготовки Плану розвитку ОСР на наступні 5 календарних років ОСР використовує такі види даних: 

1) прогноз навантаження – включає прогнози споживання електроенергії і потужності навантаження для Користувачів і замовників на визначений період часу; 

2) проектні дані – орієнтовні значення показників, що відносяться до нового обладнання та електроустановок, які заплановані до впровадження Користувачем або замовником; 

3) постійні дані – фактичні дані щодо технічних характеристик (установлених заводом-виробником або визначених за результатами випробувань, що підтверджено відповідним актом), схеми та режими, що характеризують роботу електроустановок Користувачів (та/або їх складових, включаючи пристрої ПА), приєднаних до систем розподілу. 

Проектні та постійні дані складаються з основних та детальних даних. Детальні дані – дані, які мають надаватись Користувачами на додатковий запит ОСР відповідно до типу приєднання їх електроустановок, приєднаних до систем розподілу. 

Користувачі повинні надавати ОСР постійні дані, прогнозні дані та проектні дані, визначені Кодексом систем розподілу. 

Проектні дані надаються усіма замовниками (або Користувачами) під час подання заяви на приєднання до системи розподілу згідно з Кодексом систем розподілу для того, щоб ОСР мав змогу оцінити вплив на систему розподілу та Користувачів, пов’язаний зі здійсненням відповідного приєднання. 

Після укладення договору про приєднання (або розподілу) Користувач (до дати підключення) повинен подати на заміну проектних даних уточнені фактичні дані, які будуть визначені ОСР як постійні дані. Зміни в базу постійних даних вносяться ОСР після приєднання (нового будівництва), реконструкції, технічного переоснащення або виведення з експлуатації електроустановок Користувача. 

З метою підготовки Плану розвитку ОСР Користувачі, визначені Кодексом систем розподілу, відповідно до нього повинні щорічно до 01 вересня надавати прогнози навантаження на щонайменше наступні 5 календарних років, включаючи заплановані зміни (зменшення або збільшення) навантаження, потужності передачі або встановленої потужності (відповідно до типу Користувача). Перший рік прогнозу повинен містити дані у розрізі кожного місяця, інші роки – у розрізі років. Користувачі мають надавати ОСР дані на прогнозний період щодо своїх потреб в обсягах споживання/виробництва електроенергії, активної та реактивної потужності в цілому та по кожній точці приєднання до системи розподілу. 

Така вимога стосується Користувачів, електроустановки яких приєднані до мереж напругою 1 кВ та вище, та якщо такі Користувачі є: 

1) споживачами, потужність навантаження яких становить 5 МВт та більше;

2) розподіленою генерацією встановленої потужності 1 МВт та більше (де ОСР вважає це за доцільне); 

3) ОСР та/або ОМСР, приєднаними до системи розподілу, чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше; 

4) постачальниками від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше. 

Додатково до періодичного оновлення даних планування Користувач повинен надавати повідомлення про будь-які істинні зміни у системі Користувача або в режимі її експлуатації, щоб ОСР міг підготувати свій план розвитку, бюджет і реалізувати будь-які необхідні системні зміни. Така інформація повинна включати будь-які зміни (збільшення або зменшення) навантаження, вимоги до передачі або встановленої генеруючої потужності залежно від обставин, часу (запланованого або фактичного) та причини. У разі незапланованих змін у системі Користувача або в режимі її роботи Користувач повинен якомога швидше повідомити про це ОСР, щоб ОСР міг забезпечити будь-які надзвичайні заходи в разі необхідності. 

Дані щодо визначення обсягів споживання, активної та реактивної потужності окремих споживачів, вузлів та перетинів, а також рівні напруги в характерних точках мережі та інші дані щодо схеми електрозабезпечення та режиму роботи обладнання мають бути отримані у процесі здійснення контрольного виміру у режимні дні. 

Визначення обсягів споживання активної та реактивної потужності окремих споживачів (крім побутових) здійснюється цими споживачами, які несуть відповідальність за достовірність даних, що надаються. 

Для потреб планування розвитку системи розподілу ОСР може призначити додатковий контрольний вимір у характерний для даного ОСР період (день). 

Якщо навантаження або обсяги відпуску електричної енергії в систему розподілу можуть спричинити суттєвий вплив на безпеку роботи системи розподілу, дані фактичного споживання/виробництва та попиту активної потужності та енергії мають містити: 

1) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту в ОЕС України, дати яких визначаються ОСП; 

2) фактичні добові графіки споживання/виробництва активної потужності для доби максимального попиту та доби мінімального попиту кожного Користувача, дати яких визначаються Користувачем з урахуванням статичних даних та/або умов виробництва. 

ОСР формують та забезпечують оновлення баз даних, визначених цим Кодексом, однолінійних мереж Користувачів, параметрів, визначених цим Кодексом (мережі класами напруги 6 кВ та вище з відображенням на них точок приєднання до мереж інших ОСР, Користувачів – виробників/споживачів, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні). 

На окремий обґрунтований запит ОСР Користувачі зобов’язані надавати іншу інформацію, яка за оцінкою ОСР у певних випадках потрібна для перспективного планування. 

ОСР має надавати постійні дані ОСП стосовно своєї електричної мережі, а також, за вибором ОСП, дані Користувачів, приєднаних до мережі ОСР, відповідно до Кодексу системи передачі. 

Переліки вихідних даних для розроблення Плану розвитку системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

СПОЖИВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Перелік вихідних даних, які надаються споживачами електричної енергії 

Вихідні дані

Суб’єкти, які надають вихідні дані 

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років 

Споживачі, дозволена потужність електроустановок яких в одній точці приєднання становить 5 МВт та більше 

1-С-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку  Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

2

Виміри рівнів напруги та навантаження ПС 35 кВ і вище за режимний робочий день 

Споживачі – власники підстанцій 35 кВ і вище з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше 

2-С-ЧОЕ (піврічна)

двічі на рік (червень, грудень), протягом 5 робочих днів після проведення вимірів 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

 

ВИРОБНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Перелік вихідних даних, які надаються виробниками електричної енергії 

Вихідні дані

Суб’єкти, які надають вихідні дані 

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії на наступні 5 років 

Виробники е/е – власники електростанцій з встановленою потужністю 1 МВт та більше, приєднаних до мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

1-В-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

ОПЕРАТОРИ СУМІЖНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ 

Перелік вихідних даних, які надаються суміжними ОСР 

Вихідні дані

Суб’єкти, які надають вихідні дані

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз активної потужності електричного навантаження на наступні 5 років 

Оператори систем розподілу, приєднані до системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше 

1-ОСР-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

 

ОПЕРАТОРИ МАЛИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ 

Перелік вихідних даних, які надаються операторами малих систем розподілу 

Вихідні дані

Суб’єкти, які надають вихідні дані 

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз споживання електричної енергії та електричного навантаження на наступні 5 років 

Оператори малих систем розподілу (ОМСР), приєднані до системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», чия робота може призвести до зміни навантаження в точці приєднання на 5 МВт та більше 

1-МСР-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку  Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Перелік вихідних даних, які надаються постачальниками електричної енергії 

Вихідні дані

Суб’єкти, які надають вихідні дані 

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз обсягів постачання електричної енергії споживачам з урахуванням запланованих заходів з управління попитом на наступні 5 років 

Постачальники від імені їх споживачів, якщо пропоновані постачальниками заходи з управління попитом у сумі становлять 5 МВт та більше 

1-П-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

ОПЕРАТОР СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ

Перелік вихідних даних, які надаються оператором системи передачі (ОСП) 

Вихідні дані

Споживачі електричної енергії, які надають вихідні дані 

Форма надання вихідних даних

Терміни надання вихідних даних

Форма для заванта-ження

1

Прогноз генеруючих потужностей та обсягів виробництва електричної енергії електростанціями ОЕС, від яких живляться мережі АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на наступні 5 років 

Оператор системи передачі

1-ОСП-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

2

Прогноз потужності передачі активної електричної енергії через шини ПС 330 кВ в мережі АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на наступні 5 років 

Оператор системи передачі

2-ОСП-ЧОЕ (річна)

до 1 вересня року, що передує року затвердження Плану розвитку Регулятором 

https://www.poe.pl.ua/files/images/excel.png

Вихідні дані надаються Користувачами у форматі Microsoft Excel та за підписом керівника у форматі PDF на електронні адреси kanc@energy.cn.ua та vts@energy.cn.ua