Порядок планування виведення з роботи обладнання системи розподілу та Користувачів

План-графік виведення обладнання ПЛ 35-110 кВ та обладнання ПС 35-10 кВ на 2022 рік

Згідно з розділом 7 Кодексу систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310, визначається порядок взаємодії оператора системи розподілу (далі – ОСР) між суміжними ОСР, між ОСР та Користувачами у процесі оперативного планування режимів роботи системи розподілу, а також надання інформації, необхідної для ефективного оперативного планування роботи системи розподілу.

ОСР здійснює оперативне планування режимів роботи системи розподілу для забезпечення в кожний момент часу технічної можливості відбору (споживання) електричної енергії із системи розподілу електроустановками Користувачів відповідно до договірної потужності та відпуску електричної енергії в систему розподілу генеруючими установками Користувачів за умови безпечної та надійної роботи мереж системи розподілу.

ОСР здійснює оперативне планування за допомогою:

  1. прогнозування споживання (навантаження) та відпуску електричної енергії з/в системи/систему розподілу;
  2. планування виведення з роботи обладнання електроустановок Користувачів, які впливають на функціонування системи розподілу, та введення їх у роботу;
  3. планування перемикань та/або відключень елементів мереж системи розподілу, виведення з роботи обладнання електроустановок системи розподілу та введення їх у роботу.

Виведення з роботи обладнання системи розподілу здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації або зняття з експлуатації.

Виведення з роботи обладнання системи розподілу та електроустановок Користувачів, які впливають на роботу системи розподілу, здійснюється згідно з річними та місячними планами-графіками, які розробляються ОСР та узгоджуються з Користувачами, суміжними ОСР (у випадку якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу впливає на роботу суміжної системи розподілу) та ОСП.

Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання відповідними ОСР та Користувачами.

ОСР розробляє річні плани-графіки виведення з роботи обладнання системи розподілу, які мають відповідати річному плану-графіку, затвердженому ОСП, та враховувати плани-графіки виведення з роботи обладнання Користувачів та суміжних ОСР. Місячні плани-графіки складаються на підставі річних планів-графіків.

ОСР складає перелік Користувачів, плани-графіки ремонту обладнання яких мають бути погоджені та з якими мають бути погоджені плани-графіки ремонту обладнання системи розподілу. До переліку включаються Користувачі:

  1. суб’єкти, які експлуатують генеруючі установки потужністю понад 1 МВт;
  2. суб’єкти, які експлуатують електроустановки споживання потужністю понад 1 МВт;
  3. основні споживачі (щодо власних електроустановок та електричних мереж);
  4. оператори малих систем розподілу (далі – ОМСР) щодо власних електроустановок та електричних мереж та щодо електроустановок Користувачів МСР (якщо це може призвести до впливу на параметри роботи системи розподілу).

Перелік Користувачів складається з урахуванням категорійності щодо надійності електропостачання (зокрема збереження в роботі резервного живлення, де передбачено) та впливу роботи Користувача на живлення споживачів та/або відпуск електроенергії генеруючими установками.

ОСР розробляє форми надання пропозицій щодо виведення обладнання з роботи у процесі складання річних планів-графіків, що мають бути погоджені з Користувачами, які приєднані до його мереж. Форми мають ураховувати збір даних, необхідних для ОСП відповідно до Кодексу системи передачі.

ОСР визначає з дотриманням вимог цього Кодексу графік подання пропозицій щодо виведення обладнання з роботи на наступний рік, розгляду, погодження та затвердження річних планів-графіків, які мають забезпечувати виконання вимог Кодексу системи передачі.

ОСР завчасно оприлюднює на своєму вебсайті відповідні форми надання пропозицій щодо виведення обладнання з роботи, графік подання цих пропозицій, терміни розгляду, погодження та затвердження річних планів-графіків.

Погодження річних планів-графіків виведення обладнання має бути завершено за 1 календарний місяць до початку планового року.

У разі непогодження Користувачем окремих дат та/або тривалості виведення з роботи обладнання системи розподілу відповідно до запропонованого плану-графіка Користувач надає ОСР повідомлення із зазначенням підстав своєї незгоди.

Якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу суттєво впливає на технологічні процеси діяльності Користувача (недопустима тривалість виведення з роботи обладнання, очікувані збитки Користувача тощо), ОСР може запропонувати альтернативні варіанти.

ОСР може прийняти рішення щодо виведення обладнання з роботи виходячи з умов надійності та безпеки експлуатації власних електричних мереж без згоди Користувача та інформує про це Користувача.

У разі письмового запиту Користувача стосовно цього питання ОСР надає обґрунтування щодо прийняття такого рішення. Користувач має право подати скаргу на відповідні дії ОСР.

ОСР не пізніше ніж за 10 днів до початку планового року мають сповістити Користувачів про строки та тривалість виведення обладнання з роботи, що впливає на режим роботи або надійність енергозабезпечення цих Користувачів, відповідно до затверджених ОСР річних планів-графіків.

Внесення змін до річних планів-графіків здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій ОСП, ОСР, суміжних ОСР та Користувачів, узгоджених відповідно до цього Кодексу.

Остаточні терміни/строки та тривалість виведення обладнання з роботи визначаються оперативними заявками на виведення обладнання, що узгоджені суб’єктами оперативного планування відповідно до цього Кодексу та/або Кодексу системи передачі.

Планові заявки на виведення обладнання з роботи подаються Користувачами ОСР за 2 робочі дні.

Форма заявки на виведення обладнання з роботи та перелік необхідних даних та вимог, що стосуються проведення робіт, включаючи заходи з безпеки, терміни подання, розгляду та узгодження заявки, а також повідомлення про результати розгляду визначаються відповідно до вимог Кодексу систем розподілу.

Форма заявки на виведення обладнання з роботи

У разі необхідності ОСР, в управлінні або віданні якого знаходиться це обладнання, має право запросити у Користувача додаткові дані, крім зазначених у заявці.

ОСР має оприлюднювати на власному вебсайті інформацію щодо планового виведення обладнання з роботи, яке впливає на надійність надання послуг з розподілу всім Користувачам, не пізніше ніж за 10 днів до такого планового виведення.

У разі відсутності резервного джерела живлення для проведення планових робіт, пов’язаних з ремонтом устаткування та підключенням електроустановок нових Користувачів, у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії обумовлюються умови та порядок відключень Користувачів з цією метою.

ОСР має попередити Користувача про планове відключення не пізніше ніж за 10 днів для узгодження з ним точної дати (дня та години) перерви постачання електричної енергії.

Якщо у п’ятиденний строк після одержання попередження Користувач не узгодить дату перерви постачання електричної енергії, ОСР зобов’язаний самостійно встановити цей час з повторним попередженням Користувача про це не пізніше ніж за 24 години до відключення.

У разі зміни термінів/строків планового виведення обладнання, що призводить до знеструмлення або зниження надійності живлення споживачів, приєднаних до мереж системи розподілу, та/або обмеження можливості відпуску електричної енергії генеруючими установками Користувачів, приєднаними до системи розподілу, Користувач повинен повідомити про це ОСР за 5 днів до нової пропонованої дати виведення обладнання.

Якщо заплановані терміни/строки введення в роботу обладнання не дотримуються, Користувач не пізніше ніж за 2 дні до планового терміну/строку має повідомити про це ОСР та запропонувати нові терміни/строки з обґрунтуванням такої пропозиції.

Рішення про час та умови введення в роботу такого обладнання приймає ОСР та повідомляє про це Користувача.

Більше детальна інформація щодо порядку планування виведення з роботи обладнання системи розподілу та Користувачів наведена в розділі VII. Оперативне планування роботи системи розподілу Кодексу систем розподілу

Заявки на виведення обладнання електричних мереж 0,4-10 кВ направляються за підписом керівника у форматі PDF в РЕМ (МЕМ), на території яких розміщені вони розміщені. Заявки на виведення обладнання електричних мереж 35-110 кВ направляються до оперативно диспетчерської служби АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за підписом керівника у форматі PDFна електронну адресу Ods@energy.cn.ua.