Інформація для акціонерів (до 01.01.2024)

Основні документи

Протоколи дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" (дата проведення зборів 18.12.2023)

Фінансова звітність за 9 місяців 2023 року.pdf

Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 грудня 2023 року

Проміжна інформація емітента за 4 квартал 2023.pdf

Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2023 року

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 18.12.2023

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 19.10.2023

Фінансова звітність за 1 півріччя 2023 року

Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2023 року

Особлива інформація про надання згоди на правочин 14.08.2023

Фінансова звітність за 1 квартал 2023 року

Проміжна інформація ємітента цінних паперів за 1 кв. 2023

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 31.05.2023

Особлива інформація 03.05.2023

Протоколи дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", дата проведення 21.04.2023

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 27.04.2023

Річна звітність за 2022 рік та звіти аудитора

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 18.04.2023

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 квітня 2023 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 23.03.2023

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 27.02.2023

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 21.04.2023

Річна звітність за 2021 рік та звіти аудитора

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 01-02-23

Календарний план розміщення інформації на 2023 рік

Проміжна інформація за 4 квартал 2022 року

Фінансова консолідована звітність за 9 місяців 2022

Фінансова звітність за 9 місяців 2022

Фінансова консолідована звітність 1 кв 2022

Фінансова звітність 1 квартал 2022

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Протоколи річних загальних зборів акціонерів АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", дата дистанційного проведення зборів 21.12.2022

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента за 3 квартал 2022 року

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента за 1 квартал 2022 року

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 15.12.2022

Бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 грудня 2022 року

БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 грудня 2022 року

Інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 25.10.2022

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

Фінансова звітність за 2 квартал 2022 року

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року

Календарний план розміщення інформації на 2022 рік

Проміжна інформацію емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Консолідована проміжна фінансова звітність за 3 квартал 2021 року

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

Фінансова звітність за 3 квартал 2021 р

Річна інформація емітента за 2020 рік - (p7s)

Річна звітність за 2020 рік та звіти аудитора

Повідомлення про особливу інформацію (зміна складу посадових осіб)

Інформація про кількість акцій станом на 08.04.2021

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Інформація про кількість акцій станом на 25.02.2021

Повідомлення про виникнення особливої інформації 30.11.2020

Повідомлення про особливу інформацію

Річна звітність за 2019 рік та звіти аудитора

Річна інформація емітента за 2019 рік - (p7s)

Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про особливу інформацію

Інформація про кількість акцій станом на 08.04.2020

Повідомлення про особливу інформацію

Інформація про кількість акцій

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2019 рік

Календарний план розміщення інформації на 2020 рік

ЗВІТ про прямі іноземні інвестиції за iV квартал 2019 року

ЗВІТ про прямі іноземні інвестиції за ІІІ квартал 2019 року

ЗВІТ про прямі іноземні інвестиції за ІІ квартал 2019 року

Річна фінансова звітність за 2018 рік

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РІЧНИЙ ЗВІТ) ЗА 2018 РІК

протокол ЗЗА №13 від 16.04.2019

СПРОСТУВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну типу акціонерного товариства

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про кількість акцій станом на 10 квітня 2019

ЗВІТ про прямі іноземні інвестиції за І кв. 2019

Iнформація про кількість акцій

Повідомлення про проведення річних ЗЗА

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформаціїЗвіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2018 рік.

Звіт про прямі іноземні інвестиції за 4 квартал 2018

Звіт про прямі іноземні інвестиції за 3 квартал 2018

Звіт про прямі іноземні інвестиції за 3 квартал 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента.

Звіт про прямі іноземні інвестиції за 2 квартал 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Інформація про кількість акцій станом на 17.05.2018.

Повідомлення про спростування та уточнення річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за 2017 рік консолідована

Примітки до консолідованої фінансової звітності за 2017 рік

Аудиторський Звіт за 2017 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства.

Інформація про кількість акцій.

Інформація про кількість акцій станом на 02.04.2018.

Звіт про прямі іноземні інвестиції за І квартал 2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 6 квітня 2018 року

Інформація про кількість акцій

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів зв 2017 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Звіт про прямі іноземні інвестиції за IV квартал 2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Звіт про прямі іноземні інвестиції за ІІІ кв 2017 року

Звіт про прямі іноземні інвсетиції за ІІ кв 2017

Річна інформація емітента за 2016 рік

Аудиторський звіт за 2016 рік

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік

Фінансова звітність Товариства за 2016 рік (без показників по дочірньому підприємству)

Примітки до консолідованої фінансової звітності ПАТ ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО за 2016 рік

Звіт про прямі іноземні інвестиції за І кв. 2017 року.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства.

Звіт про випуск, розміщення та обіг ЦП за 2016 рік.

Статистична звітність за 4й квартал 2016 року

Статистична звітність за 3й квартал 2016 року

Протокол Позачергових загальних зборів акціонерів 25.07.2016 року.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 25 липня 2016 року

Статистична звітність за 2й квартал 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Річна інформація емітента за 2015 рік

Статистична звітність за 1й квартал 2016 року

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів за 2015 рік

Статистична звітність за 3й квартал 2015 року

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Статистична звітність за 2й квартал 2015 року

Річна інформація емітента за 2014 рік

Статистична звітність 14.04.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2015 року

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 29.10.2014 р.

Повідомлення про зміни у порядку денному позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства 29 жовтня 2014 року

Річна інформація емітента за 2013 рік

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 8 квітня 2014 року

Річна інформація емітента за 2012 рік

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 10 квітня 2013 року

Про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Відомості про зміну складу посадових осіб ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

Річна інформація емітента за 2011 рік

Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" 17 квітня 2012 року

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства 17 квітня 2012 року

Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"