1. Особлива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину 02.01.2024