1. Інструкція про порядок подання звернень/скарг/претензій, зокрема щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки в АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
  2. Процедура розгляду звернень/скарг/претензій споживачів АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО";
  3. Форма подання звернення/скарги/претензії споживачами до АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО";
  4. Стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів.
  5. Інформація щодо ІКЦ та інших центрів компанії, які здійснюють прийом споживачів.
  6. Форма подання звернення/скарги/претензії на відшкодування збитків внаслідок недотримання показників якості електропостачання
  7. Перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП
  8. Звітність

«Захищений споживач»: як отримати статус

01 лютого 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №1209 від 27.12.2018р., якою було затверджено: «Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам». 

 Пропозиції щодо визначення переліку захищених споживачів щороку готує утворена Урядом Міжвідомча комісія. Після затвердження Кабміном переліку захищених споживачів, електропостачальники разом із такими споживачами протягом 10 робочих днів мають затвердити акти екологічної та/або аварійної/технологічної броні, а також здійснити необхідні заходи для запобігання шкідливим наслідкам зупинки технологічного процесу.

Захищеним є споживач електричної енергії, до якого застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Для отримання статусу «захищеного» споживач-заявник:

1) укладає з електропостачальником у паперовій формі договір з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді;

2) звертається до електропостачальника із заявою щодо оформлення додатку до договору, в якому передбачаються особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на його об’єкті, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення. Разом із заявою споживач-заявник подає такі документи, інформація про які зазначається в додатку до договору:

- довідку про присвоєння ЕІС-коду точки комерційного обліку (обладнання) струмоприймачів об’єкта споживача-заявника, підключених за окремою лінією електроживлення, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

- копію схеми електроживлення струмоприймачів згідно з проектними рішеннями на окремі лінії електроживлення струмоприймачів;

- копію складеного Держенергонаглядом акта відповідності електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

- копію програми безпечного відключення електроживлення;

- копію договору про надання банківської гарантії або для споживача-заявника, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - копію письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії.

Споживач-заявник для отримання статусу «захищеного споживача» звертається до Міжвідомчої комісії та подає оригінали таких документів:

1) листа-звернення щодо отримання статусу «захищеного споживача», що містить інформацію про ризики техногенного/екологічного характеру, які матимуть місце у разі обмеження, відключення електропостачання споживачу-заявнику з урахуванням особливостей його технологічних процесів (виробничих циклів) та переліку струмоприймачів, що є джерелом зазначених ризиків;

2) програми безпечного відключення електроживлення, яка містить, зокрема, комплекс заходів, які повинні бути здійснені для запобігання настанню шкідливих наслідків зупинки технологічного процесу (виробничого циклу) споживача електричної енергії та часу, необхідного для здійснення заходів, зокрема для обмеження, відключення електропостачання споживачу;

3) схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, відключення яких потребує застосування програми безпечного відключення електроживлення, узгодженої з Держенергонаглядом;

4) складеного Держенергонаглядом акта відповідності схеми електроживлення струмоприймачів, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

5) укладеного з електропостачальником договору з комерційною пропозицією щодо забезпечення електропостачальником оплати вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії та передбачення попередньої оплати за електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді та додатків до нього, у тому числі додатка, яким визначені особливі умови постачання електричної енергії до струмоприймачів на об’єкті споживача, щодо яких застосовується програма безпечного відключення електроживлення;

6) узгодженого з електропостачальником розрахунку вартості електричної енергії та послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії відповідно до графіка здійснення обмеження/припинення електропостачання;

7) довідки від електропостачальника та оператора системи розподілу або оператора системи передачі про відсутність заборгованості у споживача-заявника чи про стан виконання графіків реструктуризації погашення заборгованості (акта звірки розрахунків);

8) договору про надання банком, що відповідає вимогам пункту 24 цього Порядку, безвідкличної банківської гарантії для забезпечення виконання грошових зобов’язань захищеного споживача або для захищеного споживача, діяльність якого фінансується з бюджету відповідного рівня, - письмового підтвердження забезпечення у відповідному бюджеті коштів, необхідних для повної оплати використаної таким споживачем електричної енергії у період обмеження, припинення електропостачання відповідно до графіка здійснення обмеження, припинення електроживлення.

Програма відключення повинна бути узгоджена з місцевими органами виконавчої влади за місцем розташування споживача та передбачати необхідний комплекс заходів із запобігання наслідкам.

З метою формування документів до листа-звернення, Держенергонагляд за заявою споживача-заявника, проводить перевірку схеми електроживлення струмоприймачів, під час експлуатації яких повинні виконуватись вимоги програми безпечного відключення електроживлення. У разі виконання всіх умов складається відповідний акт перевірки.

Електропостачальник, оператор системи розподілу / передачі обмежують постачання електричної енергії з подальшим повним відключенням електропостачання у разі невиконання «захищеним споживачем» умов договорів, зокрема про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг та положень Порядку. Постачальник чи оператор має повідомити споживача про початок та спосіб запровадження відключення та дату можливого повного відключення. У разі обмеження чи відключення, постачальник, оператор повідомляють про це місцевим органам виконавчої влади за місцем розташування захищеного споживача та про можливі шкідливі наслідки зупинки технологічного процесу.

Захищений споживач зобов’язаний здійснити заходи із запобігання шкідливим наслідкам, відповідно до програми безпечного відключення електроживлення.