Збереження майна, техніки, обладнання, а головне здоров'я та життя персоналу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від впливу воєнних дій, техногенно-екологічних аварій, природньо-климатичних катастроф (явищ) та пожеж, облік та підтримання на належному рівні мобілізаційного потенціалу на випадок военних дій – цими актуальними питаннями в Товаристві опікується відділ цивільного захисту, мобілізаційної роботи і пожежної безпеки. А з 2020 року на відділ покладено ще й функцію контролю за виконанням рішень штабу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо запобігання розповсюдження коронавірусу, організація заходів по усуненню виявлених недоліків і вирішення проблемних питань.

  

  У готовності до укриття людей - 6 наявних захисних споруд на території Товариства. Постійно здійснюється їх вдосконалення та підтримання у належному стані. Головним управлінням ДСНС України у Чернігівській області захисні споруди Товариства оцінені, як «Готові до застосування за призначенням».

 

  Черговий персонал диспетчерських груп відокремлених підрозділів Товариства забезпечений засобами захисту органів дихання (протигазами) від небезпечних хімічних речовин, які зберігаються на робочих місцях.  Для підвищення рівня знань і практичних навичок працівників компанії щодо правильних дій при виникненні надзвичайних ситуацій, згідно програм спеціальної та загальної підготовки з цивільного захисту, організується та проводиться відповідне навчання.    

 Задля підготовки Товариства до переходу функціонування в умовах особливого періоду здійснюється розробка мобілізаційних планів, укладання договорів зі сторонніми організаціями та підприємствами на розподіл електроенергії в умовах особливого періоду.

 Здійснюється ведення військового обліку, бронювання військовозобов’язаних і призовників Товариства відповідно до вимог діючого законодавства України. Проводиться індивідуальна роз’яснювальна робота з працівниками Товариства, які є військовозобов’язаними. Постійно організовується співпраця з військовими комісарами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з питань військового обліку, призову працівників на військові навчальні збори, на строкову військову службу.

 З метою забезпечення виконання правил пожежної безпеки, недопущення виникнення пожеж на об’єктах Товариства виконується комплекс заходів, основними з яких є:

-         дотримання норм пожежної безпеки в приміщеннях та на адміністративних територіях;

-          утримання в справному стані систем автоматичної пожежної сигналізації (АПС). До кінця 2020 року буде закінчено монтаж АПС ще на об’єктах  3-х підрозділів Товариства. Загальна кількість об’єктів, які забезпечені системами АПС становитиме 82%.

-         своєчасне технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) з дотриманням вимог Правил щодо одночасної передачі на таке обслуговування не більш 50 % від їх наявної кількості;

-         теоретичне та практичне навчання працівників.