Кол-центр:
0 (800) 210-310
0 (462) 772-901

Дата розміщення на сайті: 11.06.2015

Технічні умови на підключення до електричних мереж для непобутових споживачів

 

Технічні умови на приєднання до мереж (об'єктів) електроенергетики - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника електричною енергією, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо електропостачання, та є невід'ємним додатком до договору про приєднання;

 

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.

 

Місце приєднання електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника. 

 

Стандартне приєднання

 

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

 

Стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, із заявленою потужністю приєднання до 50 кВт включно.

 

Плата замовників за стандартне приєднання формується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕКП, та величини потужності, заявленої замовником.

 

Розміри ставок плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2015 рік для приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання (без податку на додану вартість), тис. грн / 1 кВт

 

Тип приєднання

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

35 (27,5)

110 (154)

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

Місто, III категорія надійності електропостачання

0,75

0,78

1,51

1,82

2,84

-

4,71

-

Сільська місцевість, ІII категорія надійності електропостачання

0,76

0,78

1,52

1,84

2,87

-

4,74

-

 
Розміри ставок стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж I ступеня (до 16 кВт включно) на 2015 рік для приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання (без податку на додану вартість), тис. грн / 1 кВт 

 

Тип приєднання

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

35 (27,5)

110 (154)

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

Місто, II категорія надійності електропостачання

1,01

1,05

2,14

2,61

4,14

-

6,94

-

Сільська місцевість, ІI категорія надійності електропостачання

1,01

1,05

2,15

2,63

4,17

-

6,98

-

 
Розміри ставок плати за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2015 рік для приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання (без податку на додану вартість), тис. грн / 1 кВт

 

Тип приєднання

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

35 (27,5)

110 (154)

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

Місто, III категорія надійності електропостачання

0,75

0,78

1,51

1,82

2,84

-

4,71

-

Сільська місцевість, ІII категорія надійності електропостачання

0,76

0,78

1,52

1,84

2,87

-

4,74

-

 
Розміри ставок стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж IІ ступеня (від 16 кВт до 50 кВт включно) на 2015 рік для приєднання електроустановок до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужності до місця приєднання (без податку на додану вартість), тис. грн / 1 кВт 

 

Тип приєднання

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

35 (27,5)

110 (154)

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

трифазне приєднання

однофазне приєднання

Місто, I категорія надійності електропостачання

1,25

1,31

2,77

3,4

5,44

-

9,17

-

Місто, II категорія надійності електропостачання

1,01

1,05

2,14

2,61

4,14

-

6,94

-

Сільська місцевість, І категорія надійності електропостачання

1,26

1,32

2,79

3,42

5,48

-

9,23

-

Сільська місцевість, ІI категорія надійності електропостачання

1,01

1,05

2,15

2,63

4,17

-

6,98

-

 

Розміри ставок затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.12.2014 № 805 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2015 рік».

 

Додаток 4

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок

(типова форма)

 

Додаток _______

до договору про приєднання

до електричних мереж

від „____”__________ року

№ ___________________

Дата видачі “____”_______________ 20___ року

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об’єкта замовника _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Функціональне призначення об’єкта _______________________________________________________________________________________

Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію _________________________________________________________________________

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричної енергії________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

 

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність

електронагрівальних установок:

електроопалення

електроплити

гаряче водопостачання

 

 

______ кВт

______ кВт

______ кВт

 

4. Джерело електропостачання __________________________________________________________________________________________,

                                                                                (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                           (опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності ________________________________________________________________________________________,

                                                                                 (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                (опори або обладнання)

6. Точка приєднання ___________________________________________________________________________________________________,

                                                                                (диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                 (опори, комірки)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

 

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до технічного узгодження електроустановок Замовника та електропередавальної організації ______________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги ______________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Електропередавальна організація:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Тел.:_____________________________

 

М. П.

________________________________________

                               (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

Тел.: _____________________________

 

М. П.

________________________________________

                     (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

 

Етапи стандартного приєднання

 

1. Звернення замовника із заявою про приєднання та документами до енергокомпанії.

 

2. Не пізніше 5 робочих днів отримання у енергокомпанії технічних умов (далі - ТУ); проекту договору про стандартне приєднання з визначенням в ньому величини плати за стандартне приєднання; рахунку на оплату за цим договором. Підписання обома сторонами договору про стандартне приєднання.

 

3. Оплата замовником вартості стандартного приєднання, зазначеної в договорі про стандартне приєднання.

 

4. Виконання енергокомпанією робіт зі стандартного приєднання від точки забезпечення до точки приєднання (які зазначаються в ТУ).

 

5. Після виконання енергокомпанією п. 5 підписання між замовником та компанією «Акта виконаних робіт з надання послуги стандартного приєднання» на суму, визначену в договорі про стандартне приєднання.

 

6. Укладення договорів, передбачених «Правилами користування електричною енергією», затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. № 28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 р. за No 417/1442 (зі змінами), або «Правилами користування електричною енергією для населення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. No 1357 (зі змінами).

 

7. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі енергокомпанії.

 

Нестандартне приєднання

 

Приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), - приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, та електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії; 

 

Приєднання електроустановки вважається таким, що не є стандартним, якщо:

- ступінь напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються;

- числове значення замовленої до приєднання потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення;

- числове значення відстані від точки приєднання до точки забезпечення потужності перевищує встановлене законодавством граничне значення (300 м по прямій лінії);

- електроустановка замовника призначена для виробництва електричної енергії;

- замовник має намір приєднати свою електроустановку до мереж суб’єкта господарювання – споживача електричної енергії.

 

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника визначається в кожному окремому випадку на підставі вартості існуючого резерву абонованої потужності, вартості реконструкції мереж власника з метою збільшення резерву їх потужності та вартості будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника лінії електропередачі до точки приєднання електроустановки замовника, що визначаються за проектною документацією у встановленому Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж порядку.

 

Додаток 5

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок

(типова форма)

 

Додаток ______________

до договору про приєднання

до електричних мереж

від „____”____________ року

№ ___________________

Дата видачі “____”_______________ 20___ року

____________________________________________________________________________________________________________________________

(назва об'єкта та повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові замовника)

1. Місце розташування об’єкта замовника ________________________________________________________________________________________

Функціональне призначення об’єкта _____________________________________________________________________________________________

Прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію _______________________________________________________________________________

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про постачання (користування) електричною енергією ________ кВт:

 

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження  з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності ________ кВт:

 

I категорія

______ кВт

II категорія

______ кВт

III категорія

______ кВт

Встановлена потужність

електронагрівальних установок:

електроопалення

електроплити

гаряче водопостачання

 

 

______ кВт

______ кВт

______ кВт

 

Графік уведення потужностей за роками:

Рік  введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія надійності електропостачання

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Джерело електропостачання _________________________________________________________________________________________________,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності _______________________________________________________________________________________________,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання __________________________________________________________________________________________________________,

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

номер ______________________________________________________________________________________________________________________

(опори, комірки)

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: __________ А.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

 

І. Вимоги до електроустановок Замовника

 

1. Для одержання потужності на об’єкті Замовника від точки приєднання до об’єкта замовника необхідно виконати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Вимоги до електричних мереж резервного живлення, у тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі _____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(рекомендований тип засобів обліку електричної енергії, місце встановлення)

1.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.6. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об’єктів електромереж ______________________________________________________________________________________________________________________________

Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.7. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ______________________________________________________________________________________________________________________________

1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Додаткові вимоги та умови ___________________________________________________________________________________________________

2.1. Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (заповнюються за згодою Замовника) ______________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА) ______________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо ______________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Вимоги до телемеханіки та зв’язку ___________________________________________________________________________________________

2.5. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі ___________________________________________________________________________________________________

 

ІІ. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

 

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати _____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.1. Вимоги до електромереж основного та резервного живлення ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо _____________ ______________________________________________________________________________________________________________

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв’язку __________________________________________________________________________________________

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги __________________________________________________________________________________

1.5. Вимоги до кошторисної частини проекту______________________________________________________________________________________

1.6. Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації _____________________________________________________________________

2. До початку будівництва проект погодити з ______________________________________________________________________________________

Технічний керівник (головний інженер структурного підрозділу електропередавальної організації)_____________________________________________________________________________________________________________________

Вик. інженер ______________________ Тел. __________________________

3. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Електропередавальна організація:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.:____________________________

М. П.

________________________________________
                     (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.: ____________________________

М. П.

_______________________________________
                     (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

Примітка. Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до Держенергонагляду.

 

Додаток 2

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

 

Керівнику ________________________________________________________

(структурний підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок замовника)

 

ЗАЯВА

про приєднання електроустановки певної потужності

(типова форма)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(місце розташування об'єкта замовника)*

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(банківські реквізити замовника)*

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(функціональне призначення об'єкта замовника)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

____________________________________________________ кВт, від __________ № ____________________________________________________

(існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно до договору про постачання (користування) електричної енергії)**

_______________________кВт, І -_______кВт, ІІ -_______кВт, ІІІ -_______кВт

(величина максимального розрахункового            (категорія з надійності електропостачання) (прогнозованого) навантаження з урахуванням

існуючої дозволеної (приєднаної) потужності)

 

*Графік уведення потужностей за роками:

Рік введення потужності

Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія надійності електропостачання

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

(прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію)*

______________________________________________________________________________________________________________________________

(режим роботи електроустановок)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та кухонних електроплит)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у тому числі необхідність приєднання будівельних механізмів)

Прошу здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення електроустановок до електричних мереж.

Оплату отриманих послуг гарантую.

 

До заяви замовника додаються:

 

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).

 

* М. П.

_________________________                                       __________________________

               (підпис)                                                                          (П.І.Б.)

 

„___” ____________ 20___ року

 

Примітки.

1. Позначення "*" стосується винятково замовників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2. Позначення "**" – заповнюється за наявності споживачів.