Дата розміщення на сайті: 11.06.2015

 

Порядок розрахунків за електричну енергію з непобутовими споживачами

 

Порядок розрахунків за електричну енергію з непобутовими споживачами визначається в додатку до договору про постачання електричної енергії між споживачем та енергопостачальником.

 

Відповідно до пункуту 5.22 Правил до договорів, укладення яких передбачено цими Правилами, за взаємною згодою сторін можуть бути оформлені додатки. В додатках до відповідного договору обумовлюються технічні та організаційні особливості врегулювання відносин між сторонами. Додатки мають не суперечити законодавству України, в тому числі цим Правилам та нормативно-технічним документам.