Попри технічний прогрес та автоматизацію окремих видів робіт робота працівників багатьох галузей промисловості (в тому числі й енергетиків) і досі залишається небезпечною, адже часто проходить в екстремальних та аварійних ситуаціях. А тому працівники, які зазнають підвищеного ризику для здоров’я, потребують особливої уваги з боку свого керівництва та держави в цілому.

Проаналізувавши випадки виробничого травматизму і смертності на підприємствах України за кілька років, фахівці зробили такий висновок: основна причина нещасних випадків – це помилки самих працівників. Щороку вони спричиняють близько 75% від кількості усіх травмувань і близько 80% від кількості смертей. Причини цього різні: низький рівень професійної підготовки працівників із питань безпеки, допуск до виконання небезпечних робіт осіб, психофізіологічні якості яких не відповідають вимогам їхньої професійної діяльності, перебування працівників у стані, що знижує надійність і безпеку діяльності (втома, виснаження, збудження тощо). Як наслідок, матеріальні збитки від аварій на кілька порядків перевищують витрати на заходи з охорони праці та профілактики аварійності й виробничого травматизму. Це вже не кажучи про головні втрати – людський ресурс.

Щоб таких ситуацій не траплялося (або принаймні їхня кількість суттєво знизилася), в АТ «Чернігівобленерго» проводять психофізіологічну експертизу працівників.

– Згідно зі статтею 5 Закону України «Про охорону праці», працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я, – пояснює директор з охорони праці АТ «Чернігівобленерго» Юрій Волохін. – До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, особи допускаються лише за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

У розвинених європейських країнах психофізіологічна експертиза давно вже стала обов’язковою складовою безпеки на виробництві. Мабуть, жодна поважна компанія не візьме людину на роботу, поки та не пройде попереднє психофізіологічне обстеження, адже високий ступінь залежності працездатності працівників від їхніх психофізіологічних якостей – давно доведений факт.

– Психофізіологічна експертиза – це захід, спрямований на розв’язання проблеми «людського фактору», – каже Юрій Волохін. – Її мета – реально оцінити психофізіологічні можливості працівника, які дозволяють або не дозволяють йому ефективно виконувати певний вид роботи, а також психологічну придатність до виконання робіт підвищеної небезпеки. Зробити таку експертизу можна лише за допомогою спеціальних тестів, які проводять ліцензовані компанії. Одна з таких і тестувала працівників «Чернігівобленерго». Сподіваємось, що цей психофізіологічний добір допоможе нашому Товариству зменшити кількість нещасних випадків і збереже здоров’я та працездатність його працівників.