Інформація про зареєстровані перерви в електропостачанні